Skip to content

Disclaimer

Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van deze site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat daarop geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt BMS Academy daarom geen enkele aansprakelijkheid.

Hoewel BMS Academy haar daarvoor ingeschakelde hulppersonen opdracht heeft gegeven adequate maatregelen te nemen teneinde via de site verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, kunnen onrechtmatige acties van derden nimmer volledig worden voorkomen.

BMS Academy biedt u derhalve altijd de mogelijkheid uw gegevens op andere wijze aan haar kenbaar te maken. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan BMS Academy. Niets afkomstig van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMS Academy.